Codul Muncii modificare si completare (Lege nr. 12/2015)

In Monitorul Oficial nr. 52/22.01.2015 s-a publicat Legea nr. 12/20.01.2015 de modificare si compeltare a Codului Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarile vizeaza art. 16 (privind absente nemotivate, concediu fara salariau si vechimea in munca), art. 56 (privind o mai corecta definire a incetarii de drept a contractului individual de munca pe motive