[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU Consulting S.R.L. organizează programe / cursuri de pregătire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă (40 de ore). Cursul se adresează conducătorilor locurilor de muncă, reprezentanților lucrătorilor cu atribuții în domeniul SSM și în Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, reprezentanților legali ai societăților comerciale cu un număr de până 9 salariați (asumarea responsabilității), în condițiile art. 16 și 17 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Dispunem de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloacele materiale necesare pentru asigurarea unor programe de pregătire de calitate. Formatorii noștri se bazează pe o experiență practică îndelungată în asigurarea de activități de prevenire și protecție, pe o monitorizare atentă a accidentelor de muncă înregistrate la nivel național, pe o monitorizare atentă a activității legislative din România, cât și în domeniul auditării sistemelor de management de sănătate și securitate ocupațională și de responsabilitate socială (audit intern, audit de secundă parte, audit de certificare), în diferite domeniui de activitate.

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 9026.

• Executant: Formator formare profesionala

OFERTĂ DE FORMARE RPOFESIONALĂ

DENUMIRE PROGRAM: Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
TIP PROGRAM: perfecționare
DURATĂ PROGRAM: 5 zile (40 ore)

CADRUL LEGAL

Conform art. 55 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază.

DESCRIERE – OBIECTIVE

 • cunoașterea activităților care se desfășoară și organizarea compartimentului de SSM.
 • îndeplinirea normelor de securitate și de sănătate a muncii – alinierea la standardele europene – SSM.
 • deprinderea cunoștintelor teoretice și procedurale necesare practicării acestei ocupații.
 • înțelegerea rolului, locului, importanței și atribuțiile „inspectorului în domeniul securității și sănătății în muncă” într-o organizație.

TEMATICA PROGRAMULUI DE PERFECȚIONARE

 • CADRUL LEGISLATIV SSM
 • CONCEPTE DE BAZĂ SSM
 • NOȚIUNI DE BAZĂ.RISCURI GENERALE
 • RISCURI SPECIFICE ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
 • NOȚIUNI DE ACORDARE PRIM AJUTOR

FORMATORI

Programele sunt susţinute de formatori cu o vastă experienţă profesională în domeniul SSM, absolvenţi ai cursului post universitar în domeniul evaluării riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi masteranzi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

AVANTAJE ALE PROGRAMULUI

Se vor furniza pe suport magnetic:

 • Suportul de curs.
 • Baza legală actualizată.
 • Documentele de lucru pentru exerciții (formulare, situații).
 • Slide-urile pentru fiecare tema a programului.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

 • Cerere de înscriere – formular tipizat.
 • Act de studii (copie).
 • Carte de identitate (copie).
 • Certificat de naștere (copie).
 • Contract de formare profesională – 2 exemplare, originale.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru programul de 40 ore conform art.47-51 din din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare sunt: ”studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic”.
 • înscrierea la curs se face în urma trimiterii către Societatea MANU CONSULTING S.R.L. a formularului de înscriere completat și a documentului de plată la nr.de fax +40213692952 sau prin e-mail [email protected].
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Related posts

OHSAS 18001

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]SISTEM DE MANAGEMENT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ Societatea MANU...

Leave a Reply