Coeficienti ierarhizare vs salariu minim (01.01.2018)

SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ (01 ianuarie 2018)

H.G. nr. 1846/29.11.2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 950/29.11.2017 stabilește următoarele:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 de ore în medie pe lună în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.

 

Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, potrivit art. 260 alin. (1) lit. a) din  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Angajatorii pot stabili o grilă de salarii bazată pe nivele minime pe categorii de salariați, utilizând coeficienții minimi de ierarhizare din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel Național (expirat la data de 31.12.2011). Opinia se bazează pe principiul „dreptului câștigat anterior de către salariat” și a tezei definite de art. 38 din Codul Muncii, ediția în vigoare, potrivit căreia salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

 

SALARIUL MINIM GARANTAT ÎN PLATĂ/ IERARHIZARE (*) (valabil cu data de 01 ianuarie 2018)

 

Ø  Salariul de bază minim brut lunar garantat în plată pe societate :    …………………   1.900 lei/lună

 

 • Salariul de bază minim brut lunar / categorii de salariați pe societate :

 

 1. a) Muncitori :
 2. necalificați ………………………………….. = 1,00 …………………   1.900 lei/lună
 3. calificați ……………………………………… = 1,20 …………………   2.280 lei/lună

 

 1. b) Personal administrativ încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este :
 2. liceală ………………………………………… = 1,20 …………………   2.280 lei/lună
 3. postliceală ………………………………….. = 1,25 …………………   2.375 lei/lună

 

 1. c) Personal de specialitate încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este :
 2. școală de maiștri …………………………. = 1,30 …………………   2.470 lei/lună
 3. studii superioare de scurtă durată ….. = 1,50 …………………   2.850 lei/lună

 

 1. d) Personal încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este :
 2. studii superioare de lungă durată …… = 2,00 …………………   3.800 lei/lună

 

(*) Coeficienții minimi de ierarhizare din grila de mai sus are caracter de recomandare.

Related posts

Leave a Reply