Punctaj mediu anual (exemplu de calcul)

CALCUL PUNCTAJ MEDIU ANUAL (2017) *)

*) evaluare la nivel 11 luni de zile/an 2017, pentru un venit brut lunar realizat de 1.450 lei (echivalent salariu minim garantat în plată pe economie)

 

2017 Câștig salarial brut lunar (realizat de asigurat) Câștig salarial mediu brut (comunicat de Institutul Naţional de Statistică) Punctaj lunar
ianuarie 1.450 3.168 0,45770
februarie 1.450 3.108 0,46654
martie 1.450 3.256 0,44533
aprilie 1.450 3.291 0,44060
mai 1.450 3.288 0,44100
iunie 1.450 3.313 0,43767
iulie 1.450 3.329 0,43557
august 1.450 3.290 0,44073
septembrie 1.450 3.305 0,43873
octombrie 1.450 3.327 0,43583
noiembrie 1.450 3.430 0,42274
decembrie 0 0 0,00000
Total an 14.500 32.677 4,86243
  Punctaj anual 0,44204

Notă: salariatul (in calitate de asigurat al sistemului unitar de pensii publice) a realizat în anul 2017 un puntaj mediu anual de 0,44204 puncte, la care dacă se aplică valoarea punctului de pensie (1.000 lei în anul 2017) ar rezulta o pensie publică de 442 lei, nivel care se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (640 lei). Începând cu anul 2018, în situaţia salariatului (asiguratului) care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

 

Definiții utile (art. 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

punctaj lunar ……….. – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

punctaj anual ……….. – numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare.

punctaj mediu anual              – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării.

Related posts

Leave a Reply