[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU CONSULTING S.R.L. asigură prin Serviciul Extern de Prevenire și Protecție (S.E.P.P.), abilitat potrivit legii, prestarea de servicii specifice în domeniul securității și sănătății în muncă. Datorită specializării și expertizei personalului nostru asigurăm servicii și în domeniul situațiilor de urgență.

Serviciile asigurate de specialiștii noștri sunt bazate pe o experiență practică îndelungată, pe o monitorizare atentă a accidentelor de muncă înregistrate la nivel național, pe domenii de activitate, începând cu anul 2002 și pe o monitorizare atentă a activității legislative din România. Pe site-ul nostru aveți acces la Liste de cerințe legale în domeniul securității și sănătății în muncă și pentru situații de urgență, actualizate periodic. Am asigurat în cei 11 ani de existență a societății noastre și asigurăm în continuare activități de prevenire și protecție către numeroși beneficiari, în domenii diferite de activitate. Serviciul nostru Extern (S.E.P.P.) dispune de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloacele materiale necesare pentru a-și desfășura activitatea.

• Executant: Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
Cadru tehnic in domeniul apărării împotriva incendiilor
Inspector protecție civilă
Evaluator nivel de risc profesional
Auditor de securitate și sănătate în muncă

Legea securității și sănătății în muncă (Legea nr. 319/2006) prevede obligația angajatorului de a organiza ʺactivitățile de prevenire și protecțieʺ prin apelarea la servicii externe în cazul în care acesta nu are capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție stabilite prin Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006.

Vă asigurăm următoarele servicii:

 • Constituire structură organizatorică în domeniul prevenire și protecție:
  • întocmire decizii specifice/ lucrător desemnat, conducător loc muncă, interval instruire periodică
  • propunere și stabilire atribuții și răspunderi pentru personalul nominalizat și transpunerea acestora în Fișa de post
  • propunere și stabilire atribuții și răspunderi pentru salariații clientului și transpunerea acestora în Fișa de post
 • Asistență la inființarea și desfășurarea activității Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (C.S.S.M.):
  • întocmire decizie specifică
  • proiectare Regulament de funcționare al C.S.S.M.
  • proiectare Program anual de întruniri al C.S.S.M.
  • propunere și stabilire atribuții și răspunderi pentru membrii C.S.S.M. și transpunerea acestora în Fișa de post
  • întocmire dosar de ședința C.S.S.M. și documentație comunicare către Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Analiza în detaliu a particularităților activităților desfășurate de client, a situației sistemului de muncă/ executant, sarcina de muncă, echipamente de muncă și mediu de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.
 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidentare în muncă și îmbolnăvire profesională.
 • Asistență la elaborarea și actualizarea Instrucțiunilor proprii privind reglementările interne de securitate și sănătate în muncă (Metoda INCDPM).
 • Asistență la elaborarea Programului anual de instruire – testare.
 • Elaborarea și actualizarea Planului de Prevenire și Protecție.
 • Asistență / asigurare informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite.
 • Asistență la identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și la întocmirea Normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecție.
 • Audit de securitate și sănătate în muncă (evaluare de conformitate cu cerințele legale în domeniul SSM si SU)/ Metoda INCDPM.
 • Asistență la redactarea, consultarea cu reprezentanții salariaților și aprobarea Regulamentului Intern (capitolul Securitate și Sănătate în Muncă).
 • Asistență la redactarea, negocierea cu reprezentanții salariaților a Contractului colectiv de muncă la nivel de societate (capitolul Securitate și Sănătate în Muncă)
 • Asistență la întocmirea Listei cerințelor legale aplicabile în domeniul SSM și SU la nivelul beneficiarului.
 • Elaborarea Planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent.
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea semnalizării.
 • Identificarea, semnalizarea și evidența zonelor cu risc ridicat și specific.
 • Asistență, participare la cercetarea evenimentelor, întocmirea evidențelor.
 • Alte activități de prevenire și protecție solicitate de beneficiar pentru care acesta nu are capacitățile și aptitudinile necesare.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Related posts

SA8000

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU CONSULTING vă asigură consultanță, asistență tehnică și instruirea...

OHSAS 18001

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]SISTEM DE MANAGEMENT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ Societatea MANU...

Leave a Reply