Resurse Umane

Societatea MANU CONSULTING S.R.L. asigură servicii în domeniul resurselor umane. Serviciile asigurate de specialiștii noștri sunt bazate pe o experiență practică îndelungată, de peste 18 ani de zile în domeniul relațiilor de muncă, al negocierii colective, pe o bună cunoaștere a legislației naționale în domeniul muncii, cât și în domeniul auditării sistemelor de management de responsabilitate socială (audit intern, audit de secundă parte, audit de certificare). Se bazează pe o monitorizare atentă a activității legislative din România. Pe site-ul nostru aveți acces la Liste de cerințe legale în domeniul securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă, actualizate periodic, căt și la monitorizarea Contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unități. Am asigurat în cei 11 ani de existență a societății noastre și asigurăm în continuare consultanță către numeroși beneficiari, în domenii diferite de activitate.

Dispunem de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloacele materiale necesare pentru asigurarea unor servicii de calitate.

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 9026.

 • Executant: Inspector resurse umane / Specialist resurse umane / Expert legislația muncii / Auditor responsabilitate socială

Legislația națională în domeniul muncii dispune:

 • interzicerea muncii copiilor;
 • interzicerea muncii forțate;
 • interzicerea muncii la negru;
 • interzicerea discriminării la încadrare în muncă, pe timpul desfășurării și la încetarea relației de muncă;
 • libertatea de asociere;
 • dreptul la negociere colectivă;
 • dreptul la program normal de lucru și salarizare decentă;

Asigurăm următoarele servicii:

 • Redactarea informării prealabile la angajare / modificare clauze contract individual de muncă.
 • Înregistrarea noului angajat în Registrul general de evidență a salariaților (REGES / fost REVISAL).
 • Redactarea contractului individual de muncă al noului angajat.
 • Alocarea codului COR pentru funcția în care se încadreaza noul angajat.
 • Intocmirea dosarului de personal al noului angajat (arhivare dovezi privind angajarea în muncă, executarea contractului individual de muncă, dovezi legate de identitate și stare civilă, declarații fiscale, fișa de post, fișa de aptitudine, ș.a.).
 • Întocmirea documentelor specifice pe timpul executării contractului individual de muncă.
 • Întocmirea de dovezi care să ateste calitatea de salariat a solicitantului.
 • Intocmirea documentației la încetarea activității angajatului (decizie încetare, notă de lichidare, adeverință privind activitatea în muncă, recomandare din partea Angajatorului, fișa fiscală ș.a.).
 • Completarea și transmiterea Registrului general de evidență a salariaților (REGES / fost REVISAL).
 • Administrarea dosarelor de personal ale angajaților beneficiarului (monitorizarea documentelor arhivate în dosarul de personal al angajaților).
 • Calculul vechimii în muncă pentru încadrarea în grila de salarizare și pentru stabilirea nivelului sporului de vechime / de fidelitate.
 • Calculul vechimii în muncă pentru stabilirea numărului de zile de concediu de odihnă anual plătit.
 • Consiliere la întocmirea Listei cerințelor legale aplicabile în domeniul relațiilor de muncă la nivelul Angajatorului.
 • Consiliere la întocmirea programării anuale a concediilor de odihnă ale angajaților.
 • Evidența zilelor de concediu de odihnă anual plătit efectuate de angajați.
 • Consiliere la întocmirea fișei colective de prezență, evidența orelor suplimentare prestate de angajați.
 • Salarizare/ stat salarii, dovezi drepturi salariale, declarații lunare nominale asigurați/ asigurări sociale de stat (pensie, șomaj, sănătate), notă de lichidare, fișe fiscale.
 • Intocmire dovezi pentru reconstituirea stagiului de cotizare, la solicitarea foștilor angajați (extragere date din arhiva de personal a beneficiarului).
 • Consiliere la elaborarea fișei de post a angajaților.
 • Consiliere la elaborarea Regulamentului intern.
 • Întocmirea documentației de comunicare a postului vacant la Agenția teritorială de ocupare a forței de muncă.
 • Obținerea repartiției de angajare pentru postul vacant din partea Agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă.
 • Analiza istoricului în muncă al candidatului, stabilirea vechimii în specialitate și încadrarea acestuia în funcție (prin analiza înscrierilor în carnetul de muncă sau din alte dovezi prezentate de  candidat).
 • Consiliere pe timpul consultării și aprobării Regulamentului intern cu Reprezentanții angajaților / Reprezentanții sindicatului.
 • Consiliere pe timpul negocierii colective a clauzelor Contractului colectiv de muncă, întocmirea dosarului de înregistrare și depozitare a acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
 • Evaluarea conformării cu cerințele legislației naționale în domeniul muncii (relații de muncă, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, situații de urgență).

Lucrări specifice în domeniul evidenței muncii zilierilor.

Related posts

OHSAS 18001

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]SISTEM DE MANAGEMENT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ Societatea MANU...