Concediul de odihnă anual plătit (programare colectivă/2016)

În subsolul acestui articol găsiți o idee pentru un formular util în programarea colectivă a concediului de odihnă anual plătit în anul 2016.
La planificarea concediului trebuie să aveți în vedere perioadele de vârf ale activității Dvs.
Aveți în vedere dispozițiile Codului Muncii, Cap. III / Secțiunea 1 (art. 144 – 153).
Astfel, evitați diminuarea nivelului de forță de muncă în perioada respectivă și puteți să planificați fondurile necesare acoperirii costurilor reprezentând indemnizația de concediu acordată salariaților.
De asemenea trebuie să urmăriți ca toți salariații să-și efectueze concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv, în speță anul 2016.  Veți spune că zilele de concediu de odihnă neefectuate în anul calendaristic respectiv pot fi reprogramate în următoarele 18 luni de zile, dar nu uitați că reprogramarea reprezintă o excepție de la lege pentru motive justificate, noi le-am defini chiar ca „temeinic justificate”.
Vă reamintim că Angajatorul dispune de prerogativa organizării și funcționarii activității, drept pentru care vă recomandăm să acordați atenție deosebită acestei planificări pentru anul 2016. Vă reamintim, însă, că dreptul la concediul de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, iar salariatul nu poate renunța la drepturile care-i sunt recunoscute de lege. Mai mult, orice tranzacție care vizează renunțarea sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

În anul 2016 sunt declarate zile de sărbătoare națională: 24 ianuarie 2016 [conf. Lege nr. 171/2014] și 10 mai 2016 [conf. Lege nr. 103/2015]. Dar, în opinia noastră, aceste zile nu sunt declarate ca zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.
În anul 2016 salariatului i se poate acorda 1 (una) zi liberă pentru îngrijirea sănătății copilului [conf. Lege nr. 91/2014]. Pentru salariatul care are  3 sau mai mulți copii se pot acorda 2 (două) zile libere, consecutive sau separate. Legiuitorul nu stabilește responsabilitatea plății zilei respective, în opinia noastră, această zi este considerată cel puțin „absență motivată” de la locul de muncă.

Termenul limită de finalizare a programării concediului de odihnă anual plătit, potrivit Codului Muncii este sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor (ex.: 31 decembrie 2015 pentru anul 2016).

EXTRAS CODUL MUNCII
CAPITOLUL III: Concediile
SECŢIUNEA 1: Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Art. 148
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de
angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu
consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru
anul următor.
(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de
personal sau locuri de muncă.
(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are
dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu
cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea
astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

TEMEI LEGAL
– Lege nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Publicație : Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din data de 31 martie 2011.
– Lege nr. 91/2014 – Legea pentru acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului; Publicație : Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din data de 03.07.2014.
– Lege nr. 171/2014 – Legea privind declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională; Publicație :
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din data de 18.12.2014.
– Lege nr. 103/2015 – Legea pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională; Publicație : Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din data de 18 mai 2015.

PROGRAMARE COLECTIVĂ CONCEDIU DE ODIHNĂ ANUAL PLĂTIT (2016)
nr. crt. Numele și prenumele salariatului Data angajării zile CO an 2015 (neefectuate) zile CO an 2016 (cuvenite) Zile CO programate în anul 2016: TOTAL ZILE CO PROGRAMATE
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
20 21 23 21 21 21 21 22 22 21 21 20
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Related posts

Leave a Reply