[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU CONSULTING vă asigură consultanță, asistență tehnică și instruirea angajaților organizației pentru proiectarea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Responsabilității Sociale (SMRS) conform cu cerințele standardului SA 8000®:2008 (*).

Lucrarea executată de specialiștii noștri este o lucrare de calitate, bazată pe o experiență de peste 15 ani de zile în domeniul relațiilor de muncă, al negocierii colective, pe o bună cunoaștere a legislației naționale în domeniul muncii, cât și în domeniul auditării sistemelor de management (audit intern, audit de secundă parte, audit de certificare). Se bazeaă pe o monitorizare atentă a activității legislative din România. Pe site-ul nostru aveți acces la Liste de cerințe legale în domeniul securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă, actualizate periodic, căt și la monitorizarea Contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unități. Am realizat în cei 11 ani de existență a societății noastre numeroase audituri în diferite organizații, în domenii diferite de activitate.

• Executant: Auditor Sisteme de Management Responsabilitate Sociala

Legislația națională în domeniul muncii dispune:

 • interzicerea muncii copiilor;
 • interzicerea muncii forțate;
 • interzicerea muncii la negru;
 • interzicerea discriminării la încadrare în muncă, pe timpul desfășurării și la încetarea relației de muncă;
 • libertatea de asociere;
 • dreptul la negociere colectivă;
 • dreptul la program normal de lucru și salarizare decentă;

Proiectarea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Responsabilității Sociale (SMRS) permite unei organizații să-și țină sub control relațiile de muncă cu proprii angajați și să-și îmbunătățească performanțele în domeniul resurselor umane, având drept scop respectarea drepturilor omului la locul de muncă în conformitate cu legislația națională și internațională.

DOMENIU DE APLICARE:

Standardul SA 8000®:2008 este aplicabil oricărei organizații care are drept obiective:

 • întărirea comportamentului responsabil față de proprii salariați.
 • promovarea bunelor practici în ceea ce privește relațiile și condițiile de muncă.
 • dezvoltare durabilă a relației salariat – angajator.

PARTICULARITĂȚI:

SA 8000®:2008 este un standard internațional:

 • care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă la nivel mondial.
 • ale cărui cerințe se referă la legislația națională, în toate cazurile în care legislația națională este mai restrictivă decât cea internațională.
 • care își propune să favorizeze aplicarea acestor reglementări în situații practice de muncă-viață.
 • care are la bază principiile a 13 Convenții internaționale referitoare la drepturile omului dintre care 10 sunt Convenții ILO (**).
 • care face referire și la Declarația Universală a Drepturilor Omului, la Convenția Națiunilor Unite referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei:
  • Convențiile (ILO) 29 și 105 – Munca forțată
  • Convenția 87 (ILO) – Libertatea de asociere
  • Convenția 98 (ILO) – Dreptul la negociere colectivă
  • Convenția 100 și 111 (ILO) – Retribuție egală pentru bărbați și femei pentru muncă egală; Discriminarea
  • Convenția 135 (ILO) – Reprezentanții salariaților
  • Convenția 138 și Recomandarea 146 (ILO) – Vârsta minimă și Recomandări
  • Convenția 155 și Recomandarea 164 (ILO) – Sănătate și securitate în muncă
  • Conventia 159 (ILO) – Reabilitarea profesională și angajarea persoanelor cu dizabilități
  • Convenția 177 (ILO) – Munca la domiciliu
  • Convenția 182 (ILO) – Cele mai grave forme ale muncii minorilor
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului
  • Convenția Internațională a Drepturilor Copilului (ONU)
  • Convenția Națiunilor Unite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare împotriva femeilor

(*) Standardul SA 8000®:2008 este un standard american, referențial pentru certificare. Standardul este proprietatea Social Accountability International (SAI). Standardul este in plin proces de revizuire. La data de 16.02.2014 se încheie perioada în care versiunea 2014 este propus consultarii publice, perioadă în care părțile interesate pot face comenta și face propuneri de îmbunătățire a versiunii 2014.

(**) ILO = OIM (International Labour Organisation = Organizația Internațională a Muncii) este cea mai veche agentie a ONU si singura care are o structura tri-partita, compusa din sindicate, patronate si guverne.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Related posts

SEPP

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU CONSULTING S.R.L. asigură prin Serviciul Extern de Prevenire și...

Resurse Umane

Societatea MANU CONSULTING S.R.L. asigură servicii în domeniul resurselor umane. Serviciile asigurate de specialiștii noștri sunt bazate pe o...

Leave a Reply