Nivel contribuții de asigurări sociale (valabil cu 01.01.2016)

Temei legal: Legea nr. 340/2015 – bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal Contributia de asigurari sociale datorate de angajator: – conditii normale de munca (15,8%) – conditii deosebite de munca (20,8%) – conditii speciale de munca (25,8%) Contributia individuala de asigurari sociale (10,5%) Cota aferenta fondurilor de

Temperaturi extreme (scazute)

Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi scazute extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca DEFINITII UTILE Temperaturi extreme (iarna) – temperaturi exterioare ale aerului care scad sub -20°C sau, corelate cu conditii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel, sau cand indicele de racire scade sub pragul valoric de -32

Reprezentantii lucratorilor

REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR   Temei legal: Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 1425/2006 – Hotărâre privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

Negociere colectiva la nivel de societate

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate   Definiție: Contractul colectiv de muncă (C.C.M.)[1] este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum

(Angajator)_RRL-SSM-SU [ed_31-12-2015]

CUPRINS RELATII DE MUNCA CONFORMARE, STATISTICA, METROLOGIE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA STANDARDIZARE GHIDURI PROIECTARE INSTALATII IN CONSTRUCTII       NOTA 1: Actele normative actualizate sau nou introduse in lista, fata de editia anterioara, sunt marcate astfel: nr. crt. si categoria/nr/an act normativ