(Angajator)_RRL-SSM-SU [ed_31-12-2015]

CUPRINS
 1. RELATII DE MUNCA
 2. CONFORMARE, STATISTICA, METROLOGIE
 3. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE
 4. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
 5. APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA
 6. STANDARDIZARE
 7. GHIDURI PROIECTARE INSTALATII IN CONSTRUCTII

 

 

 

NOTA 1: Actele normative actualizate sau nou introduse in lista, fata de editia anterioara, sunt marcate astfel: nr. crt. si categoria/nr/an act normativ sunt marcate pe fond gri, iar titlul actului normativ modificat sau nou introdus este scris cu culoare albastra.

NOTA 2: Ultimul Monitor Oficial / 2015 → nr. 988/31.12.2015 (Partea I); nr. 4/18.12.2015 (Partea a V-a / CCM) 

 

Abrevieri:

LG         – Lege                                                                                OG        – Ordonanta a Guvernului

OUG     – Ordonanta de Urgenta a Guvernului                       HG        – Hotarare de Guvern

O            – Ordin                                                                              Dec        – Decizie

HCCR       – Hotarare Curtea Constitutionala a Romaniei        DecICCJ   – Decizie Inalta Curte de Casatie si Justitie

 

NUME SI PRENUME SEMNATURA DATA
ELABORAT Ing. Eugen MANU 31.12.2015
APROBAT
 • RELATII DE MUNCA

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.   LG 53/ 2003 rep.

(MOf 345/ 2011)

Modificata si completata cu:

– LG 147/ 2012; LG 187/2012;

– LG 77/2014; LG 12/2015;

LG 97/2015

Lege – CODUL MUNCII (republicare) § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

§ Resurse umane

2.   LG 108/ 1999 rep.

(MOf. 290/ 2012)

Lege privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii (republicare) § Resurse Umane

§ SSM

3.   LG 448/ 2006 rep.

(MOf 1/ 2008)

Modificata si completata cu:

– OUG 84/ 2010 aprobata cu

LG 136/ 2012; OG 86/ 2008 aprobata cu LG 207/ 2009;

LG 193/2015

Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicata) § Lucrator desemnat

§ Resurse umane

4.   LG 467/ 2006

(MOf 1006/ 2006)

Lege privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor § Resurse Umane

§ Lucrator desemnat

5.   HG 600/ 2007

(MOf 473/ 2007)

Modificata si completata cu:

– HG 359/ 2015

Hotarare privind protectia tinerilor la locul de munca § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

6.   O 1832/2010

(MOf. 561/2011)

Modificat si completat cu:

– O 81/ 2012; O 132/150/ 2013;

O 2176/931/ 2013; O 190/ 2014;

O 433/138/2014; O328/1419/2014;

O 123/2015; O 168/747/2015;

O 2196/513/2015

Ordin privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) § Administrator / Director General

§ Resurse umane

7.   HG 867/ 2009

(MOf 568/ 2009)

Hotarare privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

8.   LG 418/ 2004

(MOf. 998/ 2004)

Modificata cu: – LG 48/ 2007

Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

9.   LG 46/ 2003

(MOf. 51/ 2003)

Lege privind drepturile pacientului § Resurse umane

 

10.            LG 263/2010

(MOf. 852/2010)

Modificata si completata cu:

– OUG 1/ 2013, aprobata cu LG 3/ 2013; LG 37/2013; LG 380/2013;

LG 187/2012; LG 155/2015;

LG 325/2015; OUG 65/2015

Lege privind sistemul unitar de pensii publice § Resurse umane
11.            LG 52/ 2011 rep.

(MOf. 947/ 2015)

Lege privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (republicata) § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

12.            LG 62/ 2011 Republicata

(MOf. 322/ 2011)

Modificata si completata cu:

–  LG 248/ 2013; LG 187/2012

Legea dialogului social § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

13.            HG 1260/2011

(MOf. 933/2011)

 

Hotarare privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

§ Organizatii sindicale

14.            LG 335/ 2013

(MOf. 776/ 2013)

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

15.            HG 473/ 2014

(MOf. 4449/ 2014)

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

16.            LG 78/ 2014

(MOf. 469/ 2014)

Lege privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania § Administrator / Director General

§ Resurse Umane

 

 

 • CONFORMARE, STATISTICA, METROLOGIE

 

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.             OG 20/ 2010

(MOf 606/ 2010)

Abroga: LG 608/ 2001 republicata

Modificata si completata cu:

– OG 8/ 2012

Ordonanta privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor § Administrator / Director General
2.             LG 226/ 2009

(MOf. 397/ 2009)

Modificata si completata cu:

– LG 211/ 2010

Abroga: OUG 9/ 2002

Lege privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania

 

§ Administrator / Director General
3.             OG 20/ 1992

(MOf. 212/ 2002)

Aprobata cu:

– LG 11/ 1994

Modificata si completata cu:

– OG 25/ 2007 aprobata cu

LG 166/ 2007

– LG 211/ 1998

– OUG 23/2010 aprobata cu

LG 44/2012

Ordonanta privind activitatea de metrologie § Administrator / Director General

§ Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

§ Metrolog

4.             O 148/ 2012

(MOf. 361/ 2012)

Modificat cu:

– O 463/2013

Abroga: O 48/2010 (L.O.2010)

Ordin pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. 2012
§ Director Tehnic

§ Metrolog

5.             O 125 si O 126/ 2015

(MOf. 231/ 2015)

Ordine pentru aprobarea unor modificari in cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala privind aprobarea unor norme de metrologie legala § Metrolog
6.             HG 710/ 2015

(MOf. 708/ 2015)

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată § Metrolog
7.             HG 711/ 2015

(MOf. 765/ 2015)

Abroga: HG 264/2006, exc. art. 24

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare § Metrolog

 

 

 • ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

 

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.             HG 115/ 2004

(MOf. 166/ 2004)

Modificata si completata cu:

– HG 809/ 2005

Hotarare privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

2.             O 594/ 2013

(MOf. 209/ 2013)

Abroga: O 983/ 2008

Modificat cu:

O 254/ 2014; O 836/2015

Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

3.             HG 1048/ 2006

(MOf. 722/ 2006)

 

Hotarare privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizare de catre lucratori a EIP la locul de munca § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

4.             O 225/ 1995

(MOf. 189/ 1995)

Abroga: O 58/ 1991

Ordin privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

 

 

 • SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

 

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.           LG 319/ 2006

(MOf 646/ 2006)

Modificata si completata cu:

– LG 51/2012; LG 187/2012

Lege – securitate si sanatate in munca § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

2.           HG 1425/ 2006

(MOf 882/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 955/ 2010; HG 1242/2011

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 § Lucrator desemnat
3.           LG 359/ 2004

(MOf 839/ 2004)

Lege privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice § Administrator / Director General

§ Consilier juridic

4.           O 455/ 2010

(MOf 411/ 2010)

Ordin privind constituire comisii de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul ITM
§ Lucrator desemnat
5.           LG 346/ 2002 rep.

(MOf. 251/ 2014)

Lege privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata) § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

6.           O 450/825/ 2006

(MOf 708/ 2006)

Modificat si completat cu:

– O 213/363/2009

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare § Resurse umane
7.           HG 144/ 2008

(MOf 124/ 2008)

Modificata si completata cu:

– HG 50/ 2009; HG 225/2013

Abroga: – HG 176/ 2007

Hotarare privind aprobarea NM de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

8.           OUG 96/ 2003

(MOf. 750/ 2003)

Aprobata cu: – LG 25/ 2004

Completata cu:   – OUG 158/ 2005

Ordonanta de urgenta privind protectia maternitatii la locurile de munca § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

9.           HG 537/ 2004

(MOf 378/ 2004)

Modificata cu: – HG 1141/ 2004

Norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/ 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

10.        OUG 99/ 2000

(MOf. 304/ 2000)

Aprobata cu: – LG 436/ 2001

Ordonanta de urgenta privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

11.        HG 580/ 2000

(MOf 315/ 2000)

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor OUG 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

12.        O 3403/ 2012

(MOf. 765/ 2012)

Ordin pentru aprobarea procedurilor de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

13.           O  427/ 2002

(MOf. 531/ 2002)

Ordin privind componenta trusei medicale pt. posturi de prim ajutor fara cadre medicale § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

14.           LG 49/ 2006

(MOf. 246/ 2006)

Modificata si completata cu:

– LG 203/ 2012; – OUG 69/ 2007

– OUG 63/ 2006 aprobata de

LG 6/ 2007; OG 21/2014

Lege pentru aprobarea aprobarea O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
§ Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

15.           HG 1391/ 2006

(MOf 876/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 56/ 2007; HG 480/ 2013;

HG 11/2015

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

16.           OG 27/ 2011

(MOf 625/ 2011)

Abroga: – OUG 109/ 2005

Modificata si completata cu:

– OUG 11/2013 aprobata de

LG 109/ 2014; OG 8/2015

Ordonanta privind transporturile rutiere

 

§ Administrator / Director General

§ Sef Parc auto

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

17.           O 980/ 2011

(MOf 854/ 2011)

Modificat si completat cu:

– O 1567/2013; O 1001/2015

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
18.           HG 1875/ 2005

(MOf 64/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 601/ 2007

Hotarare privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

19.           HG 1876/ 2005

(MOf 81/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 601/ 2007

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

20.           HG 300/ 2006

(MOf 252/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 601/ 2007

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile § Sef Santier

§ Lucrator desemnat

§ Coordonator SSM santier

21.           O 242/ 2007

(MOf 234/ 2007)

Modificat si completat cu:

– O 2712/ 2012

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile § Lucrator desemnat

§ Coordonator SSM santier

22.           HG 493/ 2006

(MOf 380/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 601/ 2007

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

23.           HG 735/ 2006

(MOf 521/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 372/ 2010

Hotarare privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

24.           HG 971/ 2006

(MOf 683/ 2006)

Modificata si completata cu:

– HG 359/ 2015

Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca § Administrator / Director General

§ Director Productie

§ Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

25.           HG 1028/ 2006

(MOf 710/ 2006)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

26.           HG 1051/ 2006

(MOf 713/ 2006)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare § Director Tehnic

§ Director Productie

§ Lucrator desemnat

27.           HG 1091/ 2006

(MOf 739/ 2006)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca § Administrator / Director General

§ Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

28.           HG 1092/ 2006

(MOf 739/ 2006)

Hotarare privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca § Administrator / Director General / Medic titular

§ Lucrator desemnat

29.           HG 1146/ 2006

(MOf 739/ 2006)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

30.           HG 1029/ 2008

(MOf 674/ 2008)

Modificata cu: – HG 517/ 2011

Hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor § Director Tehnic

§ Director Logistica

§ Lucrator desemnat

31.           O 886/ 2013

(MOf. 321/ 2013)

Modificat cu:

O 2000/ 2015

Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

32.           HG 457/ 2003 rep.

(MOf 402/ 2007)

 

Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicare) § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

§ Electrician autorizat

33.           HG 1093/ 2006

(MOf. 757/ 2006)

Modificata cu:

– HG 1/ 2012; HG 359/2006

Hotarare privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca § Director Productie

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

34.           HG 1218/ 2006

(MOf. 845/ 2006)

Modificata cu:

– HG 1/ 2012; HG 359/2015

Hotarare privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici § Director Productie

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

35.           O 3/ 2007

(MOf 70/ 2007)

Ordin pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM § Lucrator desemnat
36.           HG 355/ 2007

(MOf. 332/ 2007)

Modificata cu: – HG 37/ 2008

– HG 1169/ 2011; – HG 1/2012

Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor § Administrator/ Director General

§ Resurse umane

§ Lucrator desemnat

37.           HG 557/ 2007

(MOf 407/ 2007)

Hotarare privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

38.           HG 601/ 2007

(MOf 470/ 2007)

Hotarare privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca § Director Tehnic

§ Resurse umane

§ Lucrator desemnat

39.           O 987/ 2007

(MOf 388/ 2007)

Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto § Director Logistica

§ Lucrator desemnat

40.           O 1246/ 2007

(MOf. 618/ 2007)

Ordin pentru aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav § Director Logistica

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

41.           HG 38/ 2008

(MOf 49/ 2008)

Hotarare privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier § Director Parc auto

§ Resurse umane

§ Lucrator desemnat

42.           LG 126/ 1995 rep.

(MOf. 177/ 2014)

Lege privind regimul materiilor explozive, (republicare) § Administrator / Director General

§ Sef Santier

§ Lucrator desemnat

§ Coordonator SSM santier

43.           HG 536/ 2002

(MOf 479/ 2002)

Modificata si completata de:

– HG 1207/ 2005

– HG 95/ 2011

Hotarare privind aprobarea normelor tehnice detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transp., depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

44.           HG 612/ 2010

(MOf 448/ 2010)

Modificata cu:  – HG 747/ 2013

Hotarare privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor introducerii lor pe piata § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

45.           O 77/ 2008

(MOf 1122008)

Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

46.           HG 116/ 2015

(MOf. 147/ 2015)

Hotarare privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

47.           LG 64/ 2008 rep.

(MOf 399/ 2015)

Modificata si completata de:

– OUG 64/ 2015

Lege privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil (republicare) § Administrator / Director General

§ Director Tehnic

§ RSVTI

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

48.           O 443/ 2008

(MOf. 334/ 2008)

Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane § Sef Parc auto

§ Lucrator desemnat

49.           HG 1022/ 2002

(MOf 711/ 2002)

Hotarare privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului § Director Productie

§ Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

50.           HG 824/ 2015

(MOf. 784/ 2015)

Abroga: – HG 454/ 2003

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune § RSVTI

§ Director Tehnic

51.           O 2968/ 2008

(MOf. 717/ 2008)

 

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune § RSVTI

§ Director Tehnic

52.           O 440/ 2004

(MOf. 705/ 2004)

Modificat cu:  – O 959/ 2009,

– O 216/ 2010, – O 2186/ 2011

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamentele sub presiune § RSVTI

§ Director Tehnic

53.           LG 360/ 2003 rep

(MOf. 178/ 2014)

 

Lege privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (republicare) § Administrator / Director General

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

54.           HG 1408/ 2008

(MOf 813/ 2008)

Hotarare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

55.           Regulament 1272/ 2008

al Parlamentului European si Consiliului

privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/ 2006 § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

56.           Regulament 1907/ 2006

Modificat cu:

– Regulament 1272/ 2008

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, publicat in J.O. al Uniunii Europene nr. L369 din 30 decembrie 2006, denumit in continuare Regulamentul REACH § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

57.           OUG 122/ 2010

(MOf. 892/ 2010)

Aprobata cu:  – LG 195/ 2011

Modificata si completata cu:

– LG 187/2012

Ordonanta de urgenta privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

58.           HG 937/ 2010

(MOf 690/ 2010)

Abroga: – HG 92/ 2003

Hotarare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

59.           OUG 145/ 2008

(MOf 754/ 2008)

Aprobata de: – LG 213/ 2009

Abroga: – OUG 200/ 2000

Ordonanta de urgenta abrogarea O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

60.           HG 662/ 2011

(MOf 538/ 2011)

Abroga: – HG 347/ 2003

Hotarire privind abrogarea H.G. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase § Director Productie

§ Sef echipa

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

61.           LG 333/ 2003 rep

(MOf. 189/ 2014)

Modificata cu:

– LG 56/2015; LG 257/2015

Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (republicare) § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

62.           HG 301/ 2012

(MOf. 335/ 2012)

Modificata si completata cu:

– HG 1017/2013; HG 361/2014

– HG 877/2014; HG 1002/2015

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor § Resurse umane

§ SSM

63.           O 442/ 2010

(MOf. 226/ 2010)

 

Ordin pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2010 „Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive” … § RSVTI

§ Director Tehnic

64.           O 361/ 2010

(MOf. 316/ 2010)

 

Ordin privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor § RSVTI

§ Director Tehnic

65.           O 663/ 2010

(MOf. 385/ 2010)

Modificat si completat cu:

– O 557/2014

Ordin privind aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente”, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune” … § RSVTI

§ Director Tehnic

66.           O 1404/ 2010

(MOf. 634/ 2010)

 

Ordin privind aprobarea Prescriptiilor tehnice PT R1-2010 „Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pt.pers.cu dizabilitati, elevatoare pt. vehicule si masini de ridicat … § RSVTI

§ Director Tehnic

67.           HG 510/ 2010

(MOf 427/ 2010)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale § Director Tehnic

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

68.           HG 857/ 2011

(MOf. 621/ 2011)

Modificata si completata cu:

– HG 258/2014

Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice § Resurse umane

§ Lucrator desemnat

 

69.           O 1659/ 2011

(MOf. 504/ 2011)

Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare“, indicativ I5-2010 § Director Logistica

§ Lucrator desemnat

70.           O 32/ 2012

(MOf. 635/ 2012)

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale § RSVTI

§ Director Tehnic

71.           O 179/ 2015

(MOf. 969/ 2015)

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale § RSVTI

§ Director Tehnic

72.           O 7/ 2013

(MOf. 105/ 2013)

Ordin referitor la masuri privind siguranta ascensoarelor de persoane § RSVTI

§ Director Tehnic

73.           O 349/ 2013

(MOf. 141/ 2013)

Ordin privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate“ § RSVTI

§ Director Tehnic

74.           O 11/ 2013

(MOf. 152/ 2013)

Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice § Director Productie

§ Lucrator desemnat

75.           O 23/ 2013

(MOf. 271/ 2013)

Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice § Director Productie

§ Lucrator desemnat

76.           O 713/ 2013

(MOf. 247/ 2013)

Modificat cu:

– O 2190/2015

Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

77.           O 601/ 2013

(MOf. 200/ 2013)

Modificat si completat cu:

– O 1527/2014

Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice § Sef Santier

§ Coordonator SSM santier

78.           HG 243/ 2013

(MOf. 276/ 2013)

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale § Director medical

§ Personal medical

79.           O 109/ 2013

(MOf. 840/ 2013)

Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

§ RSVTI

80.           HG 57/ 2015

(MOf. 119/ 2015)

Hotarare privind compatibilitatea electromagnetica § Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

 

 

 • APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA

 

 

Nr.crt. Categorie / nr. / an (monitor oficial nr./an) Titlu act normativ Compartiment / Functie
1. LG 307/ 2006 (MOf. 633/ 2006)Modificata si completata cu:- OUG 89/2014 aprobata cu LG 170/2015; OUG 52/2015

Lege – apararea impotriva incendiilor

§ Administrator / Director General§ Cadru tehnic PSI
2. O 712/ 2005(MOf. 460/ 2005)Modificat cu: – O 786/ 2005

Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

§ Cadru tehnic PSI
3. O 163/ 2007 (MOf. 216/ 2007) Ordin pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor § Cadru tehnic PSI
4. O 106/ 2007 (MOf. 35/ 2007) Ordin pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic saupersonal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor § Administrator / Director General§ Cadru tehnic PSI
5. O 210/ 2007 (MOf. 360/ 2007)Modificat cu: – O 663/ 2008 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu § Director Tehnic§ Cadru tehnic PSI
6. O 108/ 2001(MOf. 597/ 2001) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice § Director Tehnic§ Cadru tehnic PSI§ Electrician autorizat
7. OG 88/ 2001(MOf. 583/ 2001) Ordonanta privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta § Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
8. HG 1489/ 2004(MOf. 884/ 2004) Hotarare privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta § Inspector PC
9. OUG 21/ 2004(MOf. 361/ 2004)Aprobata de: – LG 15/ 2005Modificata si completata cu:- LG 258/2014; OUG 89/2014 aprobata cu LG 170/2015 Ordonanta de urgenta privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta § Inspector PC
10. LG 481/ 2004 rep.(MOf. 554/ 2008) Lege – protectia civila (republicare) § Administrator / Director General§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
11. O 476/ 2004(MOf. 866/ 2004) Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive § Director Tehnic§ Sef Santier§ Coordonator SSM§ Cadru tehnic PSI
12. O 1822/2004(MOf. 90/ 2005) Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performante comportare la foc § Coordonator SSM§ Cadru tehnic PSI
13. Normativ                           din data de 08/07/2004 Normativ privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren § Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
14. HG 259/ 2005(MOf. 294/ 2005) Hotarare privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila § Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
15. O 1184/ 2006(MOf. 161/ 2006) Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta § Administrator / Director General§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
16. Normativ                               din data de 05/06/2006 Normativ pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena § RSVTI§ Coordonator SSM§ Cadru tehnic PSI
17. HG 1739/ 2006(MOf. 995/ 2006) Hotarare pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu § Coordonator SSM§ Cadru tehnic PSI
18. O 130/ 2007(MOf. 89/ 2007) Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu § Cadru tehnic PSI§ Evaluator risc incendiu
19. O 132/ 2007(MOf. 79/ 2007) Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor § Administrator / Director General§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
20. Ord 1610/ 2007(MOf. 266/ 2007) Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*) § RSVTI§ Director Productie§ Cadru tehnic PSI
20. O 607/ 2008 (MOf. 683/ 2008) Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor § Cadru tehnic PSI§ Evaluator risc incendiu
21. O 632/ 2008 (MOf. 731/ 2008) Ordin privind implementarea Strategiei naționale de comunicare și informare publica pentru situații de urgența § Administrator / Director General§ Inspector PC
22. O 87/ 2010 (MOf 238/ 2010) Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor § Cadru tehnic PSI§ Coordonator SSM
23. O 1709/ 2010 (MOf 436/ 2010) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement § Cadru tehnic PSI
24. O 166/ 2010 (MOf 559/ 2010) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
25. O 211/ 2010 (MOf 663/ 2010) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
26. O 187/ 2010 (MOf 620/ 2010) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
27. O 234/ 2010 (MOf 719/ 2010) Ordin pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
28. O 262/ 2010 (MOf 831/ 2010) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
29. O 3/ 2011 (MOf. 36/ 2011) Ordin aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
30. O 88/ 2012(MOf. 239/ 2012) Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
31. O 89/ 2013(MOf. 410/ 2013) Ordin privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta executate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
32. O 330/44/2178/ 2013(MOf. 456/ 2013) Ordin pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si seceta hidrologica si a Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si seceta hidrologica § Administrator / Director General§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
33. O 146/1427/ 2013(MOf. 758/ 2013) Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare § Medic Titular / Manager Spital§ Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI
34. O 3/ 2014(MOf. 62/ 2014) Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila § Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
35. HG 94/ 2014(MOf. 121/ 2014)Modificata si completata cu:- HG 1151/2014 Hotarare privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta § Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC
36. O 138/ 2015(MOf. 803/ 2015) Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu § Cadru tehnic PSI
37. HG 915/ 2015(MOf. 824/ 2015) Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi § Lucrator desemnat§ Cadru tehnic PSI§ Inspector PC

 

 • STANDARDIZARE

 

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.             LG 163 / 2015

(MOf. 470/ 2015)

Lege privind standardizarea nationala § RMI

 

 

 • GHIDURI PROIECTARE INSTALATII IN CONSTRUCTII

 

 

Nr.

crt.

Categorie / nr. / an

(monitor oficial nr./an)

Titlu act normativ Compartiment / Functie
1.             O 1659/ 2011

(MOf. 504/ 2011)

Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare“, indicativ I5-2010 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

2.             Normativ

Indicativ P 118/1 – 2013

Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea I, Indicativ P 118/1 – 2013 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Lucrator desemnat

§ Cadru tehnic PSI

3.             O 2463/ 2013

(MOf. 595/ 2013)

Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere“, indicativ P118/2-2013 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Cadru tehnic PSI

4.             O 364/ 2015

(MOf. 243 + 243bis/ 2015)

Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare“, indicativ P118/3-2015 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Cadru tehnic PSI

5.             Ord 833/ 2015

(MOf. 833/ 2015)

Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri“, indicativ GEx 12-2015 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Cadru tehnic PSI

6.             Ord 819/ 2015

(MOf. 834/ 2015)

Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri“, indicativ GEx 011-2015 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Cadru tehnic PSI

7.             O 845/ 2015

(MOf. 897/ 2015)

Ordin privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)“, indicativ I 13-2015 § Administrator / Director General

§ Arhitect

§ Cadru tehnic PSI

 

Related posts

Leave a Reply