[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea MANU CONSULTING S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în acest Acord, datele personale, furnizate de potențialul cursant în momentul înscrierii la cursurile noastre de formare profesională. Prelucrarea datelor a fost înscrisă în registrul de date cu caracter personal sub nr. 9026.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la potențialul cursant se referă la: nume și prenume, data și locul nașterii, semnătura, telefon de contact, adresa de domiciliu/ reședință, e-mail de contact, codul numeric personal, serie/număr act de identitate, funcție/profesie, loc de muncă, formare profesională (nivel de studii, calificări anterioare). Informaţiile sunt colectate exclusiv pe suport scris (cerere de înscriere, copii documente personale pentru dosar cursant), cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate si protecţie impuse de legislația specifică care reglementează formarea profesională a adulților.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a asigura îndeplinirea cerinţelor legale în vigoare privind înscrierea potențialului cursant în programele noastre de formare profesională, încheierea contractului de formare profesională și eliberarea certificatului de absolvire.

Refuzul potențialului cursant de a furniza datele cu caracter personal nu permite înscrierea în programele noastre de formare profesională.

Datele cu caracter personal nu sunt controlate de terți. În cazul în care societatea noastră sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces la aceste date, în condiţiile menţionate în prezenta politică de confidențialitate. Nu vom divulga datele cu caracter personal ale cursantului, exclusiv în condițiile legislației specifice în domeniul formării profesionale.

Datele cu caracter personal ale cursanților nu vor fi transferate în străinătate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate în Legea nr. 677/2001, cursantul/absolventul cursurilor noastre de formare profesională își poate exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • a) dreptul de a-și accesa datele cu caracter personal;
  • b) dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, anterior absolvirii cursului de formare profesională sau, în cazuri speciale, și după data absolvirii;
  • c) dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate), în scopul de a evalua anumite aspecte personale;
  • d) dreptul de a-și retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc, anterior absolvirii cursului de formare profesională;
  • e) dreptul de a se adresa Instanţei de judecată în legătură cu orice incălcare a drepturilor acestuia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, cursantul/absolventul cursurilor noastre de formare profesională se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată personal sau prin împuternicit legal, prin poştă/curier cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul social al Societății MANU CONSULTING S.R.L. Cererea se soluționează în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia (data poștei).

Prin înscriere și absolvire, cursantul/absolventul cursurilor noastre de formare profesională confirmă faptul că a fost informat cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal referitoare la persoana sa, care urmează să fie păstrate și arhivate, prelucrate şi utilizate, şi că este de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata stabilită de legislația specifică în domeniul formării profesionale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]