Punctaj mediu anual (exemplu de calcul)

CALCUL PUNCTAJ MEDIU ANUAL (2017) *) *) evaluare la nivel 11 luni de zile/an 2017, pentru un venit brut lunar realizat de 1.450 lei (echivalent salariu minim garantat în plată pe economie)   2017 Câștig salarial brut lunar (realizat de asigurat) Câștig salarial mediu brut (comunicat de Institutul Naţional de Statistică) Punctaj lunar ianuarie 1.450

NIVEL DE IMPOZITARE (valabil cu 01.01.2018)

  Contributie Cota contributie Temei legal Deducere personală pentru venituri brute lunare din salarii de până la 1.950 lei *), inclusiv: – pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – pentru contribuabilii care au o persoana în întreținere – pentru contribuabilii care au doua persoane în întreținere – pentru contribuabilii care au trei persoane

NIVEL CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE (valabil cu 01.01.2018)

  Contribuție Cotă contribuție Temei legal Contribuția de asigurări sociale datorate de angajator: – condiții normale de muncă – condiții deosebite de muncă – condiții speciale de muncă Contribuția individuală de asigurări sociale Cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat, conf. Legii nr. 411/2004 republicată privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările

Nivel contribuții de asigurări sociale (valabil cu 01.01.2016)

Temei legal: Legea nr. 340/2015 – bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal Contributia de asigurari sociale datorate de angajator: – conditii normale de munca (15,8%) – conditii deosebite de munca (20,8%) – conditii speciale de munca (25,8%) Contributia individuala de asigurari sociale (10,5%) Cota aferenta fondurilor de

Reprezentantii lucratorilor

REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR   Temei legal: Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 1425/2006 – Hotărâre privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

Negociere colectiva la nivel de societate

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate   Definiție: Contractul colectiv de muncă (C.C.M.)[1] este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum

(Angajator)_RRL-SSM-SU [ed_31-12-2015]

CUPRINS RELATII DE MUNCA CONFORMARE, STATISTICA, METROLOGIE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA STANDARDIZARE GHIDURI PROIECTARE INSTALATII IN CONSTRUCTII       NOTA 1: Actele normative actualizate sau nou introduse in lista, fata de editia anterioara, sunt marcate astfel: nr. crt. si categoria/nr/an act normativ

Concediul de odihnă anual plătit (programare colectivă/2016)

În subsolul acestui articol găsiți o idee pentru un formular util în programarea colectivă a concediului de odihnă anual plătit în anul 2016. La planificarea concediului trebuie să aveți în vedere perioadele de vârf ale activității Dvs. Aveți în vedere dispozițiile Codului Muncii, Cap. III / Secțiunea 1 (art. 144 – 153). Astfel, evitați diminuarea nivelului de

Concediul de odihna si cumulul de functii

La data de 07 ianuarie 2014 pe site www.juridice.ro s-a publicat articolul „Concediul de odihna si cumulul de functii”, autor Codul muncii Pro. Link articol: http://www.juridice.ro/301430/concediul-de-odihna-si-cumulul-de-functii.html Am facut urmatorul comentariu: Instituția „concediului de odihnă anual plătit” este unul din drepturile consfințite prin Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată și proclamată acum 65 de ani, la data de