NIVEL CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE (valabil cu 01.01.2018)

 

Contribuție Cotă contribuție Temei legal
Contribuția de asigurări sociale datorate de angajator:

– condiții normale de muncă

– condiții deosebite de muncă

– condiții speciale de muncă

Contribuția individuală de asigurări sociale

Cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat, conf. Legii nr. 411/2004 republicată privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare

(*) este inclusă în contribuția individuală de asigurări sociale

 

0%

4%

8%

25%

3,75% (*)

 

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 138 lit. a) – c)

 

 

Legea nr. 411/2004 rep. – fondurile de pensie administrate privat, art. 43 alin. (3)

Contribuția de asigurări sociale de sănătate:

– contribuția datorată de angajator

– contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate

 

0%

10%

 

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 156

Contribuția asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) 2,25% Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 211
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Cuantumul ajutorului de deces:

– pentru asigurat sau pensionar

– pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Valoarea punctului de pensie (perioada 01.01.2018 -30.06.2018)

 

Valoarea punctului de pensie (începând cu data de 01.07.2018)

 

Indemnizația socială pentru pensionari (perioada 01.03.2017 -30.06.2018)

Indemnizația socială pentru pensionari (perioada 01.07.2018 -31.12.2018)

4.162 lei

 

 

4.162 lei

2.081 lei

1.000 lei

 

1.100 lei

 

520 lei

640 lei

Legea nr. 3/2018 – bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 15

 

Legea nr. 3/2018 – bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 16

Legea nr. 3/2018 – bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 16

Legea nr. 263/2010 – sistemul unitar de pensii publice, art. 102 alin. (2)

O.U.G. nr. 6/2009 – instituirea pensiei sociale minime garantate, art. 1 alin. (2)

Related posts

Leave a Reply