[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Societatea MANU CONSULTING S.R.L. asigură evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe legale la care organizația subscrie / Metoda INCDPM (*).
Aplicarea metodei de evaluare a conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe legale ne permite să vă asigurăm, printre altele, următoarele servicii în domeniul securității și sănătății în muncă:

  • Actualizarea Instrucțiunilor proprii privind reglementările interne de securitate și sănătate în muncă.
  • Actualizarea Programului anual de instruire – testare.
  • Actualizarea Planului de Prevenire si Protecție.
  • Actualizarea Normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecție.

Lucrarea executată de specialiștii noștri este o lucrare de calitate, bazată pe o monitorizare atentă a activității legislative din România. Pe site-ul nostru aveți acces la Liste de cerințe legale în domeniul securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă, actualizate periodic. Am realizat în cei 11 ani de existență a societății noastre numeroase lucrări de evaluare a nivelului de securitate.

• Executant: Auditor de securitate și sănătate în muncă

Legea securității și sănătății în muncă (Legea nr. 319/2006) prevede obligația angajatorului de a asigura și controla „cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă”.

Evaluarea conformării reprezintă o cale optimă de determinare a nivelului de securitate la nivelul locurilor de muncă și al organizației. Buna cunoaștere a prevederilor legale, a reglementărilor interne de securitate și sănătate în muncă atât de către angajator cât și de lucrători garantează desfășurarea procesului de muncă în condiții de securitate. Evaluarea conformării poate fi realizată ca parte a programului de audit intern sau în cadrul programului de inspecții interne periodice.

SCURTĂ PREZENTARE A METODEI:

Scopul evaluării conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe legale este unul:

  • direct: gradul de cunoaștere și respectare a cerințelor legale și a altor cerințe la nivelul locurilor de muncă sau la nivelul organizației;
  • indirect: de apreciere a eficienței sistemului de management al securității și sănătății în muncă.

Structura metodei de evaluare a conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe legale este constituită din următoarele seturi de fișe independente (conform autor):

  • Fișa A – „Obligațiile angajatorului”
  • Fișa B – „Drepturile și obligațiile lucrătorilor”
  • Fișele C – „Cerințe generale”
  • Fișele D – „Cerințe specifice”

Fișele A și B sunt destinate evaluării managementului organizației față de cerințele legale și se aplică o singură dată, la nivelul întregii organizații.
Fișele relevante din seturile C și D se aplică pentru fiecare compartiment, loc de muncă sau activitate care face obiectul evaluării.

(*) Managementul securității și sănătății în muncă: ghid de evaluare a conformării cu cerințele legale, Autor: Dr. Ing. Doru Darabonț, Editura A.G.I.R. – 2010[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Related posts

Leave a Reply