Nivel contribuții de asigurări sociale (valabil cu 01.01.2016)

Temei legal:

  • Legea nr. 340/2015 – bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016
  • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal

Contributia de asigurari sociale datorate de angajator:

– conditii normale de munca (15,8%)

– conditii deosebite de munca (20,8%)

– conditii speciale de munca (25,8%)

Contributia individuala de asigurari sociale (10,5%)

Cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat, conf. Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare (5,1%)

(*) este inclusa in contributia individuala de asigurari sociale

Contributii de asigurari pentru somaj:

– contributia datorata de angajator (0,5%)

– contributia individuala (0,5%)

– persoane asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj (1%)

– acordare credite, fonduri ramursabile pentru creare noi locuri de munca (0 lei/2016)

Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc (0,15% – 0,85%) (datorata de angajator; tarifele de risc aplicabile, vezi HG 223/2013, Anexa 2)

Contributii de asigurari sociale de sanatate:

– contributia datorata de angajator (5,2%)

– contributia individuala (5,5%)

Cota de contributie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (0,25%) (datorata de angajator)

Contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (0,85%) (datorata de angajator)

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 (2.681 lei)

Cuantumul ajutorului de deces:

– pentru asigurat sau pensionar (2.681 lei)

– pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (1.341 lei)

Valoarea punctului de pensie (871,7 lei)

Pensie sociala minima garantata (400 lei)

Deducere personala:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere (300 lei)

– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere (400 lei)

– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere (500 lei)

– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere (600 lei)

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere (800 lei)

Related posts

Leave a Reply