Cadrul tehnic PSI – subordonare

Potrivit legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Legea nr. 319/2006), al apararii impotriva incendiilor (Legea nr. 307/2006) si al protectiei civile (Legea nr. 481/2004 rep.), editiile in vigoare, activitatea de prevenire si protectie (organizata sub diferite denumiri: compartiment, serviciu, departament s.a.) se subordoneaza ca structura distincta in subordinea angajatorului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia.

Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 319/2006, „Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului”. Angajatorul trebuie sa consemneze in regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare activitatile de prevenire si protectie pentru care lucratorii au competenta, capacitatea si mijloacele adecvate.

Securitatea si sanatatea in munca presupune si obligatii ale angatorului in caz de „pericol grav si iminent”, ceea ce reprezinta temeiul legal care permite, potrivit competentei, ca personalul specializat sa indeplineasca si activitati in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile (care trateaza atare stari).

Mentionez ca aceasta structura, care se subordoneaza direct reprezentantului legal al angajatorului (Administrator, Director General), asigura indeplinirea obligatiilor acestuia in cele 3 domenii mentionate anterior.

Potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 rep. cu modificarile ulterioare, activitatea de protectie civila este condusa „la nivelul operatorilor economici de catre conducatorii acestora”, adica Administrator / Director General care este astfel Seful protectiei civile la nivelul operatorului economic. Potrivit art. 13 alin. (7) „În funcţie de complexitatea şi volumul atribuţiilor de serviciu, personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) poate îndeplini, prin cumul, şi atribuţiile cadrului tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor”.

Atat Legea nr. 481/2004 rep., cat si Legea nr. 307/2006, stabilesc ca personalul specializat, ex. „cadru tehnic PSI”, „inspector protectie civila” se numesc prin „dispozitie scrisa a angajatorului” a conducatorului operatorului economic si se comunica structurilor locale sau ale Mun. Bucuresti. Spre ex., schimbarea din functie a cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicata in 48 de ore la aceste structuri ISU <vezi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 307/2006: (3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.”>

Mai mult, (4) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, după caz.”

Am facut aceasta incursiune prin multitudinea de acte normative care reglementeaza activitatea specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, domenii intrinsec legate intre ele, la locul de munca, pentru a sublinia nivelul maxim de responsabilitate care se aloca acestora (vezi atributiile alocate acestor specialisti din cele 3 acte normative), inclusiv cand vorbim de cadrul tehnic PSI.

In toate dispozitiile scrise care reglementeaza organizarea apararii impotriva incendiilor, structurile si responsabilitatile in acest domeniu, in cea de numire a cadrului tehnic (care este o dispozitie obligatorie individualizata), subordonarea se stabileste direct in sarcina Administratorului/Directorului General.

Pozitia de „cadru tehnic cu responsabilitati in domeniul apararii impotriva incendiilor” este o una de mare responsabilitate, pentru ca riscul de incendiu la locul de munca intra in categoria pericolului grav si iminent.

Cadrul tehnic PSI, potrivit obligatiilor legale, asigura indeplinirea obligatiilor angajatorului legate, spre ex., organizarea interventiei pentru stingerea incendiilor, evacuarea personalului, avizarea instructiunilor interne, a tematicii de instruirii, cat si de control intern. In consecinta, cadrul tehnic PSI nu se poate situa decat in subordinea directa a Administratorului/Directorului General, care isi asigura astfel controlul asupra aplicarii masurilor de prevenire si protectie, cu efect, in caz de accident de munca sau de dezastru, asupra salvarii vietii propriilor lucratori.

Chiar daca nu exista o fraza clara care sa stabileasca subordonarea, imi pun si urmatoarea intrebare: care angajator si-ar permite sa nu aiba controlul asupra activitatilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si protectie civile?

Numai cei care cred ca nu li poate intampla nimic, ca pana acum, cred ca indeplinirea obligatiilor lor legale si, mai mult decat atat, responsabilitatea asupra sigurantei lucratorilor lor la locul de munca este una care poate fi ignorata, pe principiul „lasa ca merge si asa!„. Si, insotita de o alta atitudine paguboasa care este aceea de a „toaleta” bugetul anual tocmai prin „a taia” bugetul alocat acestor activitati.

In consecinta, recomand si sustin ca Lucratorul desemnat, Cadrul tehnic PSI, Inspectorul protectie civila sa fie in subordinea directa a reprezntantului legal al angajatorului, la cel mai inalt nivel (Administrator, Director General).

Related posts

Leave a Reply